DENOMINACIÓ: TORRE GORINA 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº247 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge  
C. URBANISTICA: clau 1-9 
TORRE GORINA  22-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer 
EPOCA - ANY: 1889 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Torre formada per un cos central de planta baixa, pis i golfes i cossos laterals de planta baixa i pis, situats a les cantonades. L’edifici està situat a la cruïlla entre la Rambla i l’antic traçat del carril del ferrocarril i compta amb un ampli jardí amb mobiliari i vegetació exòtica, protegit per una tanca de reixes de ferro decorades. Destaca el joc de les cobertes i la composició de les façanes.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES